Projekty i programy

Projekty i programy

Siła Tradycji 2.0 – zakup instrumentów oraz wyposażenia dla Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie „Siła tradycji 2.0” jest programem, którego celem nadrzędnym jest poprawa jakości brzmienia oraz poprawa efektu wizerunkowego orkiestry wraz z dalszym rozwojem artystów-amatorów poprzez zakup instrumentów oraz wyposażenia dla Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom”, co realnie umożliwi Orkiestrze dalsze kultywowanie i promowanie kultury Górnego Śląska, w szczególności:

– zakupienie instrumentów, niezbędnych do dalszego rozwoju Orkiestry, obejmującego poszerzenie możliwego do zagrania repertuaru oraz wzrost jakości brzmienia wykonywanych utworów muzycznych

– zakup wyposażenia dla Orkiestry: niezbędne do działalności lampki pulpitowe, co umożliwi stworzenie komfortowego miejsca pracy dla muzyków-amatorów, którzy wykorzystując wolny czas mogą rozwijać pasje i kultywować tradycję Górniczych Orkiestr Dętych

– zakup oświetlenia koncertowego oraz nagłośnienia, co umożliwi stworzenie niepowtarzalnej atmosfery scenicznej pomagając odbiorcy na doznanie większych wrażeń.

W ramach zadania zostały zakupione:

 1. Instrumenty:
  – tenorhorn,
  – eufonium,
  – wielki bęben,
  – talerze marszowe,
 2.  Wyposażenie:
  – 40 lampek na pulpity.
  – koncertowy zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowy

Zadanie „Siła tradycji 2.0 – zakup instrumentów oraz wyposażenia dla Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie:  35 000 zł

Całkowita wartość: 45 299,64 zł


Siła tradycji – zakup instrumentów oraz wyposażenia dla Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu pn. „Siła tradycji – zakup instrumentów oraz wyposażenia dla Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka” zostaną zakupione:
1. Instrumenty
– komplet kotłów 26″i 29″,
– flet piccolo,
– klarnet basowy,
– tuba (2 szt.),
2. Wyposażenie:
– 40 pulpitów,
– pulpit dyrygencki.

Zadanie „Siła tradycji – zakup instrumentów oraz wyposażenia dla Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom” im. Józefa Słodczyka” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie:  50 000 zł

Całkowita wartość: 65 500 zł

Facebook
YouTube